40 plaers al Diari de Rubí

diariderubi

“40 plaers” va ser notícia al Diari de Rubí, amb una entrevista que em van fer a principis d’any.

A més a més, fa dos anys que hi col·laboro amb un article bisetmanal, la qual cosa és un plaer.

Gràcies, Cristina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s